Hotel troyer logo ikona

Storno podmínky

1. storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích a ostatních služeb hotelu, které jsou učiněné mezi objednavatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovatelem hotelu)

2. storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky

3. storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli

4. ubytovatel si vyhrazuje právo účtovat zálohu, splatnou nejpozději 21 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 30% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.

5. v případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.

6. v případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

 

STORNO PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZRUŠENÍ REZERVACE UBYTOVÁNÍ ZE STRANY HOSTA: 

 

1. ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 14 dnů před ohlášeným příjezdem.

2. při zrušení rezervace 13 – 10 dní před příjezdem 30% z celkové ceny pobytu.

3. při zrušení rezervace 9 – 5 dní před příjezdem 40% z celkové ceny pobytu.

4. při zrušení rezervace 4 – 2 dny před příjezdem 50% z celkové ceny pobytu.

5. při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu 100% z celkové ceny pobytu.

6. při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.

 

DÁRKOVÝ POUKAZ 

 

Dárkový poukaz je dokument, který slouží k úhradě pobytu a služeb namísto úhrady fakturou, hotovosti nebo platební kartou. Při využití dárkového poukazu platí stejné podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta. Nevyužité poukazy po uplynutí platnosti se stávají neplatnými.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty. V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

 

POPLATKY ZA ZRUŠENÍ SKUPINOVÉ REZERVACE, SKUPINA OD 10 OSOB ( TJ. 5 POKOJŮ) 

Ubytovatel si vyhrazuje právo účtovat zálohu, splatnou nejpozději 30 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 30% z předpokládané ceny ubytování, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.

 

Ubytování:

  • 30 – 14 dní 30% z celkové ceny ubytování
  • 14 – 7 dní 50% z celkové ceny ubytování
  • 6 – 2 den 70% z celkové ceny ubytování
  • 48 hodin 100% z celkové ceny ubytování

Stravovací služby 7 – 1 den 30% .

V den konání akce 100%.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ:

 

1. storno podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2020.

2. vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.

3. storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis).

4. zrušení objednávky pobytu lze provést pouze písemně (e-mail, dopis), které je potvrzeno ze strany ubytovatele.

 

STORNO PODMÍNKY (PDF) ke stažení